سعی كنید روزها استراحت كنید تا شبها راحت بخوابید!
در نزدیكی تخت خوابتان صندلی بگذارید تا اگر از خواب بیدار شدید روی آن نشته و استراحت كنید!
ایستادن به رفتن، نشستن به ایستادن وخوابیدن به نشستن اولویت دارد!
جایی كه می‌توانید بنشینید چرا می‌ایستید؟
كار امروز را به فردا موكول كنید و كار فردا را به پس فردا!
اگر حس كار كردن به شما دست داد كمی صبر كنید تا این حس از شما بگذرد!
از همه دیرتر سر سفره رفته و زودتربلند شوید تا زحمت چیدن و جمع كردن سفره به شما تحمیل نشود!
برای كار همیشه فرصت هست پس از استراحت غافل نشوید!
در میهمانی‌ها حتماً با خود بالش ببرید شاید فرصتی برای استراحت بدست آوردید!
به خواب نگویید كار دارم به كار بگویید خواب دارم

منبع
http://www.forums.mihandownload.com