خانم ها از سنجاق یا تل های کشی و پلاستیکی برای نگه داشتن موهای خود در یک محل استفاده می کنند.

این وسایل به دلیل عملکرد مخصوص خود موجب کشیده شدن موها شده و لذا در دراز مدت باعث شکسته شدن و ریزش مو در منطقه مورد استفاده می گردند.

سنجاق سر باید صاف ، نرم و دارای نوک گرد باشد. تل سر از نوع لاستیک کشی ممنوع است.
قسمتی از تل سر که در تماس مستقیم با مو است بایستی نرم و اسفنجی باشد تا حداقل کشش به موها وارد شده و در ضمن خود تل هم تا حد امکان شل بسته شود.
بهتر است محل استقرار تل و سنجاق سر در بین موهای سر بطور مرتب عوض شود تا یک محل خاص همیشه دچار آسیب به موها نگردد.
محکم بستن موها با تل یا کش سر در طولانی مدت باعث عقب رفتن خط موی جلوی سر و لذا بلند شدن پیشانی می شود.